Musicologe Els aan het woord

“Klassieke muziek moet steeds vaker aan andere verwachtingen voldoen” Ligt de toekomst van klassieke muziek in de post-moderne samenleving achter ons? “Neen” zegt Els Moens, musicologe en artiestenmanager bij “Els & the Artists. “Maar er is wel een tendens naar nieuwe concertformules en versmelting met andere genres en disciplines.”

Tegenwoordig volstaat het niet meer dat je als artiest uitstekend je instrument kan bespelen, je moet jezelf ook goed kunnen verkopen, kunnen communiceren met het publiek, je moet een verhaal te vertellen hebben, zeer creatief en vernieuwend met de materie kunnen omgaan.

“Ik zie klassieke muziek meer en meer in twee richtingen evolueren”, zegt musicologe Els Moens. “Enerzijds geloof ik dat het klassieke concert en de klassieke muziek zoals we dit kennen zal blijven bestaan. Klassieke muziek maakt deel uit van ons cultureel erfgoed. Klassieke concerten zullen naar mijn mening ook blijven bezocht worden, zoals men een belangrijk monument blijft bezoeken. Maar aan de andere kant zijn er ook grote veranderingen en vernieuwing gaande in deze sector. Er is een versmelting met andere genres en disciplines, er ontstaan nieuwe concertformules en de verwachtingen van publiek en programmatoren liggen steeds hoger. Tegenwoordig volstaat het niet meer dat je als artiest uitstekend je instrument kan bespelen, je moet jezelf ook goed kunnen verkopen, kunnen communiceren met het publiek, je moet een verhaal te vertellen hebben, zeer creatief en vernieuwend met de materie kunnen omgaan. Daarin ligt een grote uitdaging voor artiesten en componisten, maar ook voor het muziekonderwijs. Een opmerkelijke tendens is ook dat er meer en meer initiatieven zijn om buiten de concertzaal te treden, denk aan buurtconcerten, concerten op alternatieve plaatsen en concerten waaraan scholen kunnen participeren. Een cruciale rol is weggelegd voor het onderwijs, waar kinderen en jongeren het onderscheid moeten leren maken tussen commerciële muziek en kwaliteitsmuziek, of dat nu klassiek, jazz, wereldmuziek of andere is.”